Zárodky demencie sa môžu objaviť aj u štyridsiatnikov

Prvé zárodky demencie sa môžu objaviť už u ľudí po štyridsiatke.

Demencia Alzheimerovho typu patrí podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO medzi 10 hlavných smrteľných ochorení. Napriek tomu, že najčastejšie postihuje staršiu generáciu, prvé zárodky sa môžu objaviť už u ľudí po štyridsiatke. Riziko ochorenia síce možno eliminovať, no je dobré naň myslieť v súvislostiach, kedy nás pripraví o to najcennejšie – naše spomienky.

Na Slovensku je približne 60-tisíc pacientov s Alzheimerovou chorobou, no predpokladá sa, že do roku 2040 ich počet vzrastie až trojnásobne. Ochorenie sa prejavuje predovšetkým začínajúcim sa zhoršovaním pamäti a hoci ním trpia predovšetkým ľudia v starobe, včasný typ demencie sa môže objaviť aj u ľudí v produktívnom veku. Tí po diagnóze tohto ochorenia niekedy už nemôžu pracovať, alebo sú zamestnaní len na skrátený úväzok.

Aj keď je liečba plne hradená zo zdravotného poistenia, výpadok príjmu sa dokáže nepriaznivo odraziť na rodinnom rozpočte. KOMUNÁLNA poisťovňa rozšírila začiatkom tohto roka zoznam kritických chorôb, ktoré sú kryté v rámci rizikového životného poistenia. Poistná ochrana zahŕňa krytie až 47 najrozšírenejších diagnóz, vrátane Alzheimerovej choroby. „Diagnóza musí byť stanovená do 65. roku života poisteného, doložená prvotnou lekárskou správou, výsledkami z diagnostických vyšetrení a kópiou lekárskej správy z neurologického alebo psychiatrického pracoviska, ktoré jednoznačne potvrdzujú diagnózu,“ hovorí Beata Vojtechová, riaditeľka úseku poistenia osôb KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Čím skôr, tým lepšie

Pripoistenie kritických chorôb je určené pre ľudí do veku 50 rokov, ktorí si chcú zabezpečiť poistnú ochranu v prípade diagnostikovania kritického ochorenia a pre prípad neočakávaných výdavkov súvisiacich s jeho liečbou. Výška poistného sa odvíja od vstupného veku, doby trvania poistenia a poistnej sumy. Aj v tomto prípade platí, že s poistením netreba dlho otáľať. „Ak sa chce poistiť 20-ročný človek na maximálnu poistnú sumu 50-tisíc eur na dobu 20 rokov, mesačne zaplatí poistné približne 14,22 eur a toto poistné zostáva nezmenené až do konca trvania poistenia. Ak na poistenie kritických chorôb začne myslieť človek až okolo 40-tky, mesačné poistné ho pri rovnakej poistnej sume vyjde na 81,50 eur,“ dodáva B. Vojtechová. Samozrejme, poistnú sumu si môžete zvoliť aj nižšiu. Minimálna je 1 000 eur, čo predstavuje okolo 0,28 eur mesačne na poistnom pre dvadsiatnika alebo 1,63 eur mesačne pre štyridsiatnika. Doba trvania poistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 60. roku veku poisteného.

Zdravý životný štýl ako prevencia

Rizikové faktory demencie sú vyšší vek a genetické vplyvy, nižšia úroveň vzdelania, poranenia hlavy a hypertenzia. Zo štatistík tiež vyplýva, že ochorenie častejšie postihuje ženy. K zníženiu rizika vzniku a rozvoja tohto ochorenia pozitívne prispieva pravidelná mentálna a fyzická aktivita, konzumácia tzv. stredomorskej stravy, nefajčenie, striedma konzumácia alkoholu a častá sociálna aktivita. Na prevenciu demencie upozorňuje aj nadácia SOCIA v rámci kampane „Staroba sa nás dotýka”, ktorej jedným z partnerov je aj KOMUNÁLNA poisťovňa. Okrem zdravého životného štýlu je veľmi dôležitý aj skorý záchyt ochorenia. KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka svojim klientom benefit vo výške 10 % z poistného plnenia pri vybraných diagnózach, a to v prípade, ak v priebehu posledných troch rokov pred poistnou udalosťou absolvujú preventívnu lekársku prehliadku.

Sledujte nás na sociálnych sieťach