Provital Kapitál

V horších časoch sa zíde finančný vankúš.

Zivotne poistenie Provital Kapitál - financna rezerva pre vas rodinny rozpocet

Zvýšené náklady pokryjete kapitálom.

Stačí si zvoliť časové obdobie, za ktoré chcete našetriť svoju „železnú“ rezervu potrebnú na preklenutie finančne náročného obdobia. Provital Kapitál je poistenie, s ktorým môžete počítať vtedy, keď budete potrebovať. Vyplatenie finančných prostriedkov si totiž nastavíte na určité časové obdobie. Môže sa tak viazať na udalosť vo vašom živote, o ktorej dopredu viete, že bude predstavovať zvýšené náklady a váš rodinný rozpočet by nemusel postačovať. S našim poistením postupne tvoríte kapitál, ktorý neskôr v budúcnosti využijete ako prilepšenie si napríklad k penzii, pri odchode do dôchodku, pri osamostatnení vášho dieťaťa, pri kúpe bytu, domu, chaty či dovolenky. Alebo dokonca môže poslúžiť aj ako finančné zabezpečenie blízkych v prípade smrti. Pretože my vám ponúkame v rámci poistenia Provital Kapitál možnosť voľby medzi dvomi formami tohto poistenia, a to medzi poistením pre prípad dožitia a poistením pre prípad dožitia alebo smrti.

Výhody poistenia

 • Sami si určíte, kedy by malo vaše poistenie skončiť. Minimálna dĺžka trvania poistenia je 10 rokov a maximálna 60 rokov (najviac však do 75. roku života) pre variant Poistenie pre prípad dožitia alebo smrti a 70 rokov (najviac však do 85. roku života) pre variant Poistenie pre prípad dožitia.
 • Do poistenia môže vstúpiť každý od 15. roku života do 65. roku života pre variant Poistenie pre prípad dožitia alebo smrti a do 75. roku života pre variant Poistenie pre prípad dožitia.
 • Krytie vášho poistenia si sami môžete vybrať z týchto dvoch variant:
 • - Poistenie pre prípad dožitia, kde získate na konci poistenia dojednanú poistnú sumu. Ak ale počas tejto doby nastane smrť, oprávneným osobám sa vráti zaplatené poistné za hlavnú časť poistenia.
 • - Poistenie pre prípad dožitia alebo smrti, kde získate dojednanú poistnú sumu na konci poistenia alebo vyplatíme dojednanú poistnú sumu oprávneným osobám v prípade smrti. Pričom tieto dve poistné sumy môžu byť rôzne.
 • Zľava za počet pripoistení predstavuje zľavu za každé dojednané pripoistenie vo výške 2,5 %. Celkovo tak môžete dosiahnuť zníženie poistného na pripoisteniach až o 25 %.
 • Za balík pripoistení, ktorý si zvolíte, získate zľavu 15 %.
 • Môžete si dojednať dynamizáciu poistenia, a to vo forme fixného percenta v rozmedzí 4 % – 10 % (teda 4 %, 5 %, 6 %, 7 %, 8 %, 9 % alebo 10 %), prostredníctvom ktorej viete získať atraktívnejšiu sumu na konci poistenia.
 • Poistenie je možné platiť bežne (ročne, polročne, štvrťročne, mesačne).
 • Poskytneme vám zľavu za výšku poistnej sumy aj zľavu za výšku poistného.
 • V prípade, že si zvolíte platenie poistného inkasom z účtu, poskytneme vám zľavu na poistnom za področné platenie podľa výšky stanovenej poistnej sumy. Podmienkou je, že platbu budete realizovať mesačne, štvrťročne alebo polročne.
 • Poistenie zahŕňa aj pridelenie podielov na zisku na základe dosiahnutého výnosu z rezerv.
 • Od začiatku poistenia je možné kedykoľvek okrem pravidelne dohodnutého poistného uhradiť aj mimoriadne poistné, čím sa v závislosti od dodatočných finančných možností zvyšuje vaša poistná suma hlavného životného poistenia.

Pripoistenia

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
 • Odškodné za chirurgický zákrok
 • Invalidita úrazom
 • Hospitalizácia
 • Hospitalizácia následkom úrazu
 • Denné odškodné v prípade PN úrazom
 • Denné odškodné v prípade PN následkom choroby alebo úrazu
 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Mesačná výplata v prípade PN následkom úrazu
 • Oslobodenie s náhradou poistného
 • Kritické choroby

Balíky pripoistení s 15 % -nou zľavou

Tieto balíky pripoistení uzatvoríte bez skúmania vášho zdravotného stavu!

Balík č. 1

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

2 000,00 EUR

1,70 EUR

Trvalé následky úrazu

2 000,00 EUR

2,99 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

2 000,00 EUR

20,83 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

10,00 EUR

11,02 EUR

Spolu

36,54 EUR


Balík č. 2

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

5 000,00 EUR

4,25 EUR

Trvalé následky úrazu

5 000,00 EUR

7,48 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

2 000,00 EUR

20,83 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

20,00 EUR

22,03 EUR

Spolu

54,59 EUR

 

Balík č. 3

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

10 000,00 EUR

8,50 EUR

Trvalé následky úrazu

10 000,00 EUR

14,96 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

3 000,00 EUR

31,24 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

30,00 EUR

33,05 EUR

Spolu

87,75 EUR


Balík č. 4

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

15 000,00 EUR

12,75 EUR

Trvalé následky úrazu

15 000,00 EUR

22,44 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

5 000,00 EUR

52,06 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

32,00 EUR

35,25 EUR

Spolu

122,50 EUR