Mimoriadna situácia

Vážení klienti, väčšina našich obchodných miest je otvorená v štandardnom režime. Presné informácie o otváracích hodinách nájdete TU

V súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 3/2022, 4/2022 a 6/2022 vás informujeme, že pri návšteve obchodného miesta je vašou povinnosťou:

  • vstupovať s prekrytými hornými dýchacími cestami a to respirátorom (bez výdychového ventilu) kategórie FFP2 alebo KN95 alebo N951 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu,
  • použitie respirátora podľa bodu 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
  • použiť dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice,
  • dodržiavať odstup od ostatných osôb min. 2 metre,
  • v jednom okamihu sa môže zdržiavať v priestoroch prevádzky 1 osoba na 15 m2 (neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby),
  • zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových či exteriérových častiach prevádzky nachádzajúcej sa v obchodnom dome.

Poistnú udalosť môžete nahlásiť online.

Informácie o vašich poistných zmluvách alebo o možnostiach poistenia nájdete v klientskom portáli e-KOMfort.

Vašu požiadavku nám môžete napísať aj prostredníctvom online formulárov.

Ďakujeme za pochopenie.

Sledujte nás na sociálnych sieťach