Zahraničie

Na cestách môžete byť vystavení rôznym rizikám, či už priamo pri cestovaní alebo počas pobytu. Nepríjemnosti ako oneskorenie batožiny, meškanie letu alebo úraz, prípadne náhle ochorenie Vám nielenže znepríjemnia cestu a pobyt, ale môžu Vám spôsobiť i finančné ťažkosti. Cestovné poistenie Vám preto dodá istotu a pokoj nielen na dovolenke, ale aj na pracovných cestách. Zmierňuje riziká a finančné ťažkosti, ako aj možné nepredvídané náklady spojené s pobytom.

Online poistenie
 

Prečo je cestovné poistenie dôležité?

Predstavy o dovolenke môže mať každý iné. Či už je to relax na pláži, alebo naopak dobrodružné cesty plne zážitkov. Bez cestovného poistenia však môžete dopadnúť všade rovnako. Totálne „švorc“.   Z dovolenky sa razom môže stať chaos, stres a nepríjemne predražená záležitosť. KOMUNÁLNA poisťovňa preto svojim klientom odporúča, aby pred odchodom z domu nezabudli uzavrieť cestovné poistenie. Pri najmenšom úraze základné cestovné preplatí všetky liečebné náklady v každom zdravotnom zariadení. To je hlavný rozdiel oproti Európskej karte poistenca, prostredníctvom ktorej zdravotná poisťovňa preplatí náklady za liečbu len v štátnej nemocnici a len do výšky, do akej by ošetrenie stálo u nás. Zvyšok „zacvaká“ dovolenkár zo svojho vrecka.

V rámci cestovného sa dá navyše pripoistiť

  • úrazové poistenie (trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu)
  • poistenie batožín a vecí osobnej potreby
  • poistenie zodpovednosti za škodu (Ak spôsobíte tretej osobe škodu)
  • poistenie nepojazdného vozidla
  • poistenie predčasného návratu
  • poistenie storna zájazdu

Čo je cestovné poistenie

Cestovné poistenie zahrnie náklady vynaložené na neodkladnú lekársku starostlivosť poskytnutú poistenému v zahraničí, teda tam, kde nemôže byť krytý zdravotným poistením, ktoré je pre občanov SR platné u nás. Platí to predovšetkým pre súkromné ambulancie, kde poistenie hradí plnú sumu. V prípade ošetrenia vo verejnom zariadení, ak je zdravotnícky úkon drahší ako na Slovensku, prevyšujúcu sumu preplatí cestovné.

Prečo ho potrebujete

Pretože zdravotnícky systém v krajinách Európy je oveľa nákladnejší ako u nás. Ak si napríklad vyvrtnete členok, nemocnice v zahraničí väčšinou požadujú platbu na mieste a cenu za ošetrenie vám naše verejné zdravotné poistenie po návrate domov preplatí len do výšky nákladov na ošetrenie na Slovensku.

Čo pokrýva

Cestovné poistenie pokrýva predovšetkým liečebné náklady vynaložené na neodkladnú lekársku starostlivosť poskytnutú v zahraničí. Zahŕňa však aj služby navyše. Klient si môže pripoistiť aj batožinu, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie nepojazdného motorového vozidla, poistenie storna zájazdu alebo poistenie predčasného návratu.

Čo cestovné neuhradí

Z poistenia liečebných nákladov sú vylúčené náklady na liečbu alebo ošetrenie za choroby, ktoré ste mali v čase pred uzatvorením poistenia, za kozmetické zásahy, preventívne vyšetrenie, psychiatrické vyšetrenie, vedenie motorového vozidla bez príslušného oprávnenia, úrazy po požití alkoholu, liekov alebo drog, a podobne.

Ako úraz hlásiť

Úraz a následne ošetrenie v zahraničí ihneď, nahláste svojej komerčnej poisťovni. Všetky kontakty máte k dispozícií v zmluve, ktorú ste s ňou uzavreli. Urobte tak predovšetkým pri náročných, opakovaných ambulantných výkonov, drahších úhrad, hospitalizácie, poistnej udalosti mimo Európy a iných. Odporúčame však kontaktovať poisťovňu aj pri bežných ambulantných ošetreniach. Ak ste zákrok zaplatili v hotovosti, vždy žiadajte od lekára doklad o zaplatení a lekársku správu s uvedením diagnózy.

Potrebné doklady

Po návrate z dovolenky, musíte svojej poisťovni predložiť hlavne originály lekárskej správy s diagnózou, zoznam vykonaných lekárskych výkonov, originálny účet za ošetrenie, pobyt v nemocnici, za lieky predpísané lekárom a za prevoz.

leták Eurotravel ( pdf 214 kb)