Adam má „prechodné bydlisko“ – aké poistenie potrebuje?

S nástupom na vysokú školu často súvisí čiastočný odchod z rodičovskej domácnosti.

Či už sa vaším prechodným bydliskom stane internátna izba alebo prenajatý byt, je dobré si uvedomiť, že sťahovanie znamená aj novú zodpovednosť. Napríklad aj za majetok, ktorý síce nie je váš, no jeho hodnota sa môže pohybovať rádovo až v desaťtisícoch eur. Uvedomuje si to aj Adam, 20-ročný študent z nášho seriálu Zodpovedne za seba.

Bývate v domácnosti, ktorá nie je vaša, ale máte obavy, čo sa môže stať, ak dôjde k neúmyselnému poškodeniu jej zariadenia? Alebo ste si do nového prechodného domova presťahovali aj zopár vlastných vecí – napríklad počítač či bicykel, ktoré chcete mať chránené pre prípad krádeže či poškodenia živelnou udalosťou? Všetko, čo môžete urobiť pre ochranu vlastného majetku aj seba samého v prípade, že žijete v prenajatej domácnosti, sumarizujeme spolu s Adamom.

  1. Nehnuteľnosť a domácnosť sú dva rozličné pojmy a každá z nich má svoje „vlastné“ poistenie. Na pochopenie rozdielu pomôže jednoduché vysvetlenie. Ak by ste mali v rukách maketu rodinného domu aj so zariadením a otočili by ste ju „hore nohami“, tak všetko, čo z nej vypadne, je považované za zariadenie, ktoré chráni poistenie domácnosti. To, čo zostane na mieste, predstavuje nehnuteľný majetok a na tú sa vzťahuje poistenie nehnuteľnosti.
  2. Ak ste majiteľ bytu alebo domu, je dobré mať poistenú nehnuteľnosť aj domácnosť. Ak si byt alebo dom len prenajímate, v prípade poistnej udalosti – napr. požiaru – má nárok na poistné plnenie len majiteľ. Ak však máte v prenajatom byte, internátnej izbe svoje vlastné veci – napríklad televízor či počítač – aj pre vás existuje riešenie.
  3. Vlastné zariadenie môžete mať poistené aj v nehnuteľnosti, ktorá vám nepatrí. Niektoré typy poistenia – napr. ProDomo – ponúkajú v balíku Excelent možnosť krytia tzv. bytu prechodného bývania. Ak teda majú rodičia poistenú vlastnú domácnosť, môžu správnym poistným produktom zabezpečiť aj poistné krytie pre vybavenie domácnosti, ktoré má ich dieťa na internáte, ubytovni alebo v prenajatej izbe bytu.
  4. Nepodceňujte ani možnosť, že nechtiac spôsobíte škodu vlastníkovi bytu, ktorý si prenajímate. Pre takýto prípad je vhodné uzatvoriť poistenie zodpovednosti.
  5. Podobne ako pri havarijnom poistení, aj pri poistení domácnosti platí, že poistné plnenie vám bude vyplatené v tzv. „nových cenách“, max. do výšky časovej ceny poškodenej veci, napr. pri poškodení televízora alebo pri jeho krádeži.

V prípade, že vás zaujíma viac, vypočujte si podcast, v ktorom sa Adam radí o poistení domácnosti s Dušanom Zemánkom, riaditeľom úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach