Adam na cestách – vystačí si s kartou poistenca?

Mladí ľudia dnes cestujú oveľa viac a častejšie ako ich rovesníci pred 20 rokmi.

Často spontánne rozhodnutia bez striktného itineráru však môžu priniesť situácie, ktoré vás zaskočia. Najmä ak cestujete na vlastnú päsť a váš rozpočet nie je neobmedzený. S čím je dobré počítať ešte predtým, ako opäť podľahnete „cestovateľskej horúčke“?

  1. Zážitky vraj majú nevyčísliteľnú hodnotu. Ak však nechcete, aby vám ich cena spôsobila dieru v rozpočte, alebo nebodaj dlhy na niekoľko rokov, uzatvorte si pred každou cestou do zahraničia komplexné cestovné poistenie. Ide to aj online, doslova na pár klikov.
  2. Ani na cestách po Európe sa nespoliehajte na tzv. európsky preukaz zdravotného poistenia. Európsky preukaz predstavuje potvrdenie o tom, že si na Slovensku platíte zdravotné poistenie. V zahraničí vám garantuje len základnú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa, navyše, vo väčšine prípadov týka len štátnych zdravotníckych zariadení.
  3. Pre prípad nečakaných zdravotných komplikácií v zahraničí, je ideálne komplexné cestovné poistenie. Pokryje výdavky na ošetrenie a hospitalizáciu aj v neštátnom zdravotníckom zariadení, doplatky za lieky, a samozrejme, v tých najvážnejších prípadoch aj tzv. repatriáciu domov.
  4. Vo väčšom zdravotníckom zariadení ako je nemocnica alebo poliklinika je pravdepodobné, že vám pri ošetrení uznajú potvrdenie o cestovnom poistení a náklady im následne preplatí priamo poisťovňa. Môžu nastať aj situácie, že menšie zdravotnícke zariadenia pri bežnom ošetrení – ako je napr. boľavý zub alebo ošetrenie chodidla po šliapnutí na morského ježka budú od vás požadovať priamu úhradu za ošetrenie. Počítajte preto s tým, že náklady na mieste zaplatíte sami a následne si ich preplatenie budete nárokovať od poisťovne. Aj preto je dobré mať na cestách k dispozícii dostatok peňazí – ideálne na účte.
  5. Cestovné poistenie nemusí kryť len náklady na akútne zdravotné komplikácie, ale môže pomôcť aj pre prípady, kedy zlyhá vaše auto. Tieto prípady sa stávajú pomerne často, preto pri tomto type cestovania odporúčame pripoistenie nepojazdného vozidla. V niektorých typoch poistenia a balíkoch môže byť toto riziko automaticky kryté – KOMUNÁLNA poisťovňa ho ponúka v balíku Excelent. Toto poistenie kryje náklady spojené s odtiahnutím vozidla do opravovne, prepravu do miesta trvalého bydliska alebo náhradné ubytovanie v mieste opravovania vozidla.
  6. Nezabúdajte, že na cestách je v ohrození aj vaša batožina, preto nepodceňujte ani pripoistenie batožiny. Pokryje náklady na odcudzený kufor alebo kúpu náhradného oblečenia, ak kufor nedorazí do destinácie spolu s vami. Samozrejme, batožinou sa rozumejú veci osobnej potreby určené pre cesty do zahraničia, s vopred presne stanoveným limitom pre náhradu škody.

Sledujte nás na sociálnych sieťach