Dobré poistenie pokryje aj ušlý zisk

Prívalové dažde, búrky s krupobitím a silný vietor spôsobujú v poslednom období nemalé škody na majetku.

Nedovoľte počasiu, aby ohrozilo vaše podnikateľské plány. S poistením pre malých a stredných podnikateľov od KOMUNÁLNEJ poisťovne získate poistnú ochranu aj pred nečakanými živelnými udalosťami.

Meteorológovia najmä v letných mesiacoch varujú napr. aj pred silným vetrom, ktorý môže mať za následok aj poškodenie strešnej krytiny a strešnej konštrukcie. Škody sa po takýchto udalostiach počítajú v tisíckach eur. „Víchrica strhla strechu zo živičných šindlov, čo spôsobilo zatečenie do objektu. Opravy týchto priestorov, ktoré zahŕňali náklady na vysušenie a vymaľovanie miestnosti a opravu strechy, vrátane položenia novej krytiny, vyšli majiteľa cukrárne na takmer 3 500 eur,“ hovorí Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Vrtochy počasia naposledy pocítil aj majiteľ rodinného penziónu na Liptove. V dôsledku vytrvalých dažďov stekala zo svahu voda, ktorá postupne zaplavila priestory ubytovania do výšky 10 centimetrov. Zaplavením prízemných priestorov navlhli steny, podlahy a nábytok a vzniknutá škoda sa vyšplhala do výšky 3 000 eur.

Poistenie pokryje fixné náklady aj ušlý zisk

Živelné udalosti často dokážu priam fatálne zasiahnuť najmä výrobné firmy. Pre také prípady odporúča D. Zemánek poistenie prerušenia prevádzky z dôvodu živelných udalostí. Toto poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci napr. v dôsledku požiaru, výbuchu, pádu stromu, alebo prasknutého vodovodného potrubia. „Keď vo výrobnej hale vypukne požiar a podnikateľ je nútený takpovediac vypnúť stroje, toto poistenie mu zabezpečí aj náhradu za ušlý zisk a úhradu fixných nákladov počas prerušenia prevádzky,“ dodáva D. Zemánek.

Balíkové poistenie na mieru

KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka poistenie Moja Firma pre živnostníkov a malých podnikateľov, ktoré je možné vyskladať si podľa svojich predstáv. Čím komplexnejšie poistenie si uzavriete, tým výhodnejšie podmienky poistenia získate. Cena jednotlivých poistných produktov sa pohybuje rádovo v desiatkach eur ročne.

D. Zemánek v prvom rade odporúča poistenie všeobecnej zodpovednosti: „Veľa subjektov podniká v prenajatých priestoroch a svojou činnosťou môžu spôsobiť škodu v prenajatých priestoroch alebo na zariadeniach, čo dokáže ošetriť pripoistenie zodpovednosti za škodu na prenajatých veciach. Ak živnostník podniká vo vlastných priestoroch, je vhodné uzatvoriť si poistenie pre prípad odcudzenia poistenej veci a vandalizmu.“

Sledujte nás na sociálnych sieťach