Žijete v podnájme alebo na internáte? Nespoliehajte sa, že poistenie je iba „vecou“ majiteľa

Život v podnájme alebo na internátnej izbe je dnes realitou pre väčšinu mladých ľudí.

V prechodnej domácnosti majú často „nasťahované“ aj vlastné veci – od počítača, cez televízor až po bicykel. Viete ako ich ochrániť pre prípad poškodenia či krádeže? A ako ochrániť seba v situácii, kedy neúmyselne spôsobíte škodu majiteľovi vy sami?

V hlavnej úlohe – vlastník

Poistenie nehnuteľnosti či domácnosti zvyčajne dojednáva samotný vlastník, ktorému potom v prípade poistnej udalosti vzniká aj nárok na poistné plnenie. Najčastejšie medzi poistnými udalosťami figuruje vytopenie susedov v bytovkách, odcudzenie, zadymenie pri požiari, či samotný požiar. V poslednom období však pribúdajú aj poškodenia povodňou alebo záplavou. Zmyslom poistenia majetku je kryť náhodné poistné udalosti, „ruku k dielu“, resp. k jeho ochrane, musí priložiť aj samotný vlastník. „Napríklad pred zimou by mal skontrolovať všetky vodovodné zariadenia, ktoré má vonku, aby sa v nich nenachádzala voda. Je potrebné, aby dbal na to, aby vodovodné zariadenia boli v dobrom a udržiavanom stave. To isté platí pre elektroinštalácie, či kanalizáciu – poisťovňa vždy zisťuje príčinu vzniku škody. Pokiaľ sa však klient o poistené veci stará, nemusí sa obávať pri riešení poistnej udalosti žiadnych komplikácií,“ vysvetľuje Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Jedno poistenie, dve domácnosti?

Čo však robiť v prípade spomínanom v úvode článku? Dobrou správou je, že vlastné zariadenie, elektroniku či veci osobnej spotreby môžete mať poistené aj v nehnuteľnosti, ktorá vám nepatrí. Stačí si zvoliť správny typ poistenia domácnosti. „V našom produkte ProDomo v balíku Excelent ponúkame k štandardnému poisteniu domácnosti aj poistenie tzv. „byt prechodného bývania“. Ide o poistenie zariadenia poistenej domácnosti v internátnej izbe, ubytovni alebo v prenajatom byte,“ hovorí D. Zemánek a pokračuje: „možnosť poistenia tzv. dočasného bývania využívajú rodičia pre svoje dieťa, ktoré býva v prenajatom byte či na internátnej izbe. V rámci tohto miesta poistenia treba však počítať s obmedzeným limitom krytia na jednotlivé predmety poistenia.“

Pochybiť môže každý

Jedna vec sú nehody, náhody a živelné udalosti, ktoré nijako neovplyvníme. Netreba však zabúdať ani na možnosť, že v priestoroch, ktoré vám nepatria, nechtiac spôsobíte svojim konaním škodu vy. Náhradu vzniknutej škody potom môže nájomca od vás vymáhať. Pre takéto prípady odporúča odborník tzv. poistenie zodpovednosti. „Škody na majetku alebo na zdraví môžu dosiahnuť rádovo desaťtisíce eur a tak rozhodne odporúčam uzatvoriť si poistenie zodpovednosti. Ak dôjde k poistnej udalosti, poistné plnenie sa vypláca poškodenej tretej strane,“ vysvetľuje D. Zemánek.

Špecifickým typom poistných udalostí sú krádeže. Bez ohľadu na to, či ste vlastníkom bytu, alebo si ho len prenajímate, v prípade vlámania alebo odcudzenia vecí je vždy nutné zavolať políciu a následne nahlásiť poisťovni presný zoznam odcudzených vecí. „Samozrejme platí, že byt alebo dom musí byť zabezpečený proti krádeži a polícia bude skúmať spôsob vniknutia do domu alebo bytu. Aj preto je pri každom odchode z domácnosti dôležitá obozretnosť – nenechávať otvorené dvere alebo okná. Pokiaľ sa totiž dodatočne zistí, že zlodej vstúpil dovnútra cez otvorené dvere alebo otvorené okná, nebude to považované za poistnú udalosť,“ upozorňuje D. Zemánek.

Sledujte nás na sociálnych sieťach