Adam myslí na budúcnosť – oplatí sa investovať už teraz?

To, že poistenie dnes v prvom rade kryje riziká úrazov, chorôb a prípadnej smrti, už Adam vie.

No ako mnoho jeho rovesníkov, aj on už má množstvo príležitostí na zarobenie si vlastných financií. A tak sa zaoberá aj myšlienkou, ako ich zhodnotiť. V súčasnosti totiž takmer necestuje a namiesto nakupovania ďalších technologických vychytávok, či novej gitary do zbierky, sa rozhodol naložiť s nimi trochu strategickejšie. Predtým sa však poradil s Beatou Vojtechovou, riaditeľkou úseku poistenia osôb z KOMUNÁLNEJ poisťovne. Jej rady a odporúčania si môžete teraz prečítať.

  1. Pri poistení v prvom rade myslite na krytie rizík vyplývajúcich z neočakávaných životných situácií – najmä úrazov a chorôb. Ak vám zostávajú voľné finančné prostriedky, zvážte pravidelné investovanie formou tzv. investičného poistenia. Pri tomto type poistenia je možné doplniť mesačné platby aj o mimoriadne jednorazové vklady.
  2. Nezabúdajte, že v investičnom poistení nejde o „šetrenie“, ale kombináciu krytia rizík s investovaním do fondov. Niektoré fondy sú rizikové viac, iné menej, každopádne počítajte s tým, že investovanie nesie so sebou aj určité riziko. Na druhej strane prináša aj možnosť väčšieho zisku ako keby vaše peniaze zostali na bežnom účte.
  3. Investičné poistenie je vhodné kombinovať s rôznymi pripoisteniami, ktoré zabezpečia krytie rizík vyplývajúcich z vášho životného štýlu. Môže to byť úrazové poistenie, prípadne pripoistenie onkologických alebo kritických ochorení. Pokojne si ich nakombinujte viac a ušetríte. V závislosti od počtu pripoistení sa celková zľava môže vyšplhať až do výšky 25 %.
  4. Vo všeobecnosti sa investičné fondy delia na dynamické, ktoré majú vyšší výnos a konzervatívne, ktoré majú nižší výnos. Dôležité je zvoliť si dobrú stratégiu. Na začiatok môže byť viac riziková a ku koncu zase konzervatívnejšia, napríklad ak investovanie spájate so zabezpečením dôchodku. Ak sa vyznáte v investovaní, je to veľká výhoda. V opačnom prípade vám pri nastavení stratégie pomôžu v poisťovni.
  5. Pri investičnom pistení je dôležité uvažovať v dlhodobom horizonte, to znamená uzatvoriť ho na dobu minimálne 10 rokov. Ak však potrebujete finančné prostriedky použiť skôr, o výber môžete poisťovňu požiadať kedykoľvek. Môže pritom ísť o čiastočné alebo úplné odkúpenie zmluvy, čo znamená, že poistenie sa zruší. Pri takomto úkone, samozrejme, počítajte s vopred stanovenými poplatkami. Dôležité je sledovať vývoj investície a neodkupovať zmluvu, ak cena momentálne klesá.

Sledujte nás na sociálnych sieťach