Cestovné poistenie sa prispôsobí akýmkoľvek cestovateľským plánom

Cestovanie do zahraničia už dávno nie je len sezónnou záležitosťou.

Mnoho ľudí využíva akciové ponuky na letenky, plánuje lyžovačku v talianskych Alpách, alebo sa chystá za oddychom do tepla, a to neraz celkom spontánne a niekoľkokrát do roka. Prečo by ste si do kufra mali „pribaliť“ aj cestovné poistenie?

Život a zdravie na prvom mieste

Základom každého cestovného poistenia pri cestách do zahraničia je poistenie liečebných nákladov. Tie sa v prípade hospitalizácie, nevyhnutnej operácie, záchrannej akcie v horách či následnej prepravy na územie Slovenska môžu vyšplhať rádovo do desiatok až stoviek tisíc eur. Na európsky preukaz zdravotného poistenia sa nespoliehajte, ten kryje iba náklady na nevyhnutnú lekársku pomoc. „Európsky preukaz zdravotného poistenia predstavuje potvrdenie o tom, že si na Slovensku platíte zdravotné poistenie. V zahraničí vám garantuje len základnú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa týka len štátnych zdravotníckych zariadení,“ upozorňuje Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne.

S nulou na účte necestujte

Hoci cestovanie je dnes v porovnaní s minulosťou lacnejšie a dostupnejšie, pri plánovaní cesty je vhodné myslieť aj na finančnú rezervu. A to aj v prípade, že máte uzatvorené cestovné poistenie. „Môžu nastať situácie, že menšie zdravotnícke zariadenia pri bežnom ošetrení – ako je napríklad boľavý zub, budú od vás požadovať priamu úhradu za ošetrenie. Počítajte preto s tým, že náklady na mieste zaplatíte sami a následne po návrate domov si ich preplatenie budete nárokovať od poisťovne. Aj preto je dôležité odkladať si všetky potvrdenia dokladujúce platby za ošetrenia či lieky,“ dodáva D. Zemánek.

Nepodceňujte škody na majetku

K poisteniu liečebných nákladov odporúča Dušan Zemánek aj poistenie rizík, ktoré si môžete zvoliť podľa potreby. Medzi tie najbežnejšie patrí poistenie batožiny, vrátane odcudzenia dokladov, či úrazové poistenie. „Nepodceňoval by som predovšetkým riziko zodpovednosti za škodu, ktorú môžete neúmyselne spôsobiť niekomu inému – či už ide o škody na zdraví tretej osobe, alebo na majetku, napríklad v prenajatom apartmáne. Poistiť sa môžete aj pre prípad rizikových športov alebo manuálnej práce v zahraničí,“ pokračuje špecialista na neživotné poistenie.

Krátkodobé alebo celoročné cestovné poistenie?

Cestovné poistenie sa dokáže prispôsobiť na mieru vašim cestovateľským plánom. Ak patríte k ľuďom, ktorí na cesty vyrážajú skôr výnimočne, pre také prípady je vhodné krátkodobé cestovné poistenie. „Využiť ho viete napríklad pri cestách vlastným autom, kedy sa budete cítiť istejšie s poistením nepojazdného motorového vozidla a súvisiacimi asistenčnými službami, najmä, ak nemáte uzavreté havarijné poistenie. Toto poistenie kryje náklady spojené s odtiahnutím vozidla do opravovne, prepravu do miesta trvalého bydliska alebo náhradné ubytovanie v mieste opravovania vozidla,“ hovorí D. Zemánek. Jeho výhodou je, že ho vyriešite aj z pohodlia domova, dá sa totiž uzavrieť online. Napriek tomu sa však odporúča urobiť tak aspoň 24 hodín pred cestou.

Naopak, ak ste na cestách takpovediac non-stop, alebo riešite každodenné dochádzanie do práce za hranicami, či pravidelné služobné cesty – hoci len do susedných krajín, komfortnejším riešením môže byť pre vás celoročné cestovné poistenie. Vďaka nemu môžete opakovane vycestovať do zahraničia až po dobu 90 dní na jeden pobyt, pričom do poistnej zmluvy možno zahrnúť aj rodinných príslušníkov. Navyše, pri celoročnom cestovnom poistení máte k dispozícii asistenčné služby rozšírené o druhý lekársky názor, teda možnosť vypracovania nezávislého zdravotného názoru zahraničným špecialistom s prekladom do slovenského jazyka.

Sledujte nás na sociálnych sieťach