Poistenie na prahu dospelosti – kedy sa oplatí aj investovať?

Životné poistenie má na Slovensku približne každý druhý človek.

Kým to prvé nám uzatvárajú ešte rodičia, „dospelácke“ začíname často riešiť až pri zakladaní vlastnej rodiny či financovaní bývania. Odborníci však upozorňujú, že „stratiť“ 5 - 10 rokov bez poistenia, môže byť nielen riskantné, ale aj nevýhodné.

Riziko na prvom mieste

Dnešní dvadsiatnici žijú podstatne aktívnejšie, a teda sú vystavení aj vyšším rizikám, ako ich rovesníci pred 20 rokmi. Detské poistenie sa väčšinou uzatvára na dobu 18 až 25 rokov, preto je po dovŕšení dospelosti vhodné si skontrolovať, či vôbec nejaké poistenie máte. Už existujúcu zmluvu konzultujte s poistným poradcom, ktorý posúdi, či je krytie dostatočné. Pri uzatváraní novej zmluvy je zase dôležité sústrediť sa najmä na riziká. „V prvom rade myslite na krytie rizík vyplývajúcich z neočakávaných životných situácií – najmä úrazov a chorôb. A tiež na to, že čím skôr sa poistíte, tým bude vaše poistné nižšie. To platí napríklad o pripoistení onkologických chorôb. Ak ho uzatvoríte v dvadsiatke, oproti štyridsiatnikovi môžete v budúcnosti ušetriť rádovo až desiatky eur mesačne,“ vysvetľuje Beata Vojtechová, riaditeľka úseku poistenia osôb KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Ak môžete, kombinujte

Dnešní dvadsiatnici z generácie „Z“ dnes majú oproti minulosti aj podstatne viac príležitostí na vlastný príjem, a to už počas štúdia. Výnimkou nie sú čiastočné úväzky u budúcich zamestnávateľov, platené stáže či bežné brigády, ktoré znamenajú pre mladého človeka celkom slušný príjem. „Ak vám zostávajú voľné finančné prostriedky, zvážte pravidelné investovanie formou tzv. investičného poistenia. Pri tomto type poistenia je možné kedykoľvek doplniť mesačné platby aj o mimoriadne jednorazové vklady,“ vysvetľuje B. Vojtechová a pripomína: „Pri investičnom poistení nejde o „šetrenie“, ale kombináciu krytia rizík s investovaním do fondov. Platí, že je vhodné kombinovať ho s rôznymi pripoisteniami, ktoré zabezpečia krytie rizík vyplývajúcich z vášho životného štýlu. Ak ich uzatvárate viac v balíku, v závislosti od počtu pripoistení sa celková zľava môže vyšplhať až do výšky 25 %.“

Nemusíte byť odborník

Ako to už pri investovaní býva, niektoré fondy sú rizikové viac, iné menej. V každom prípade investovanie nesie so sebou aj určité riziko. Na druhej strane však prináša aj možnosť väčšieho zisku, ako keby ste peniaze nechávali na bežnom účte. Ak sa vyznáte v investovaní, je to veľká výhoda. „Bežným smrteľníkom“ však pri nastavení stratégie radi pomôžu v poisťovni. „Dôležité je zvoliť si dobrú stratégiu. Na začiatok môže byť viac riziková a ku koncu už konzervatívnejšia, napríklad ak investovanie spájate so zabezpečím dôchodku,“ vysvetľuje odborníčka.

Uvažujte v dlhodobom horizonte

Pri investičnom poistení, tak ako pri väčšine investičných stratégií, je dôležité uvažovať v dlhodobom horizonte. V praxi to znamená minimálne 10 rokov, no investičné poistenie sa odporúča uzatvárať na desiatky rokov. Jeho výhodou je, že v prípade potreby môžete finančné prostriedky použiť kedykoľvek. „Nezabudnite o svojom zámere vopred informovať poisťovňu, a to minimálne dva týždne,“ upozorňuje B. Vojtechová a dodáva: „Zvoliť si môžete čiastočné alebo úplné odkúpenie zmluvy, čo znamená, že pri úplnom odkúpení poistenie zanikne a pri čiastočnom zostáva naďalej v platnosti. Pri takomto úkone, samozrejme, počítajte aj s poplatkami, tie sú však vždy vopred známe. Dôležité je pritom sledovať vývoj investície a pokiaľ je to možné, neodkupovať zmluvu, ak cena práve klesá.“

Sledujte nás na sociálnych sieťach