Žiadosť o zmenu v poistnej zmluve

* Povinný údaj


0 / 7000

Zmeny v poistnej zmluve – napríklad zmena mena, priezviska, adresy, druhu a spôsobu platenia, bankového spojenia, kontaktných údajov, evidenčného čísla vozidla alebo čísla osvedčenia o evidencii (technický preukaz) a pod.

Prosím, stiahnite, vyplňte a vlastnoručne podpíšte (poistník) tlačivo potrebné k zmene poistnej zmluvy.

Tlačivo na stiahnutie – Povinné zmluvné poistenie

Tlačivo na stiahnutie – Havarijné poistenie

Pri zmene mena/priezviska alebo trvalej adresy fyzickej osoby je potrebné priložiť sken občianskeho preukazu.

Pri zmene obchodného mena alebo adresy sídla právnickej osoby je potrebné priložiť sken Výpisu OR SR.

Pri zmene EČV je potrebné priložiť sken Osvedčenia o evidencii časť II (technický preukaz).

Vyplnené a podpísané tlačivo Žiadosti o zmenu v poistnej zmluve

popis

Iné prílohy

Iná


Sledujte nás na sociálnych sieťach