Prečo by ste nemali podceňovať životné poistenie?

Ešte pred 30 rokmi bolo životné poistenie vnímané ako forma sporenia. S rizikami sa veľmi nepočítalo a strach zo straty príjmu takmer neexistoval.

Dnes však čelíme podstatne závažnejším ohrozeniam, a tie by mala reflektovať aj naša „poistka“. KOMUNÁLNA poisťovňa prináša tipy, prečo a čo všetko je dôležité mať kryté.

Chráni vás

Hovorí sa, že každá minca má dve strany. A tak úmerne s tým, ako sa zvyšuje kvalita nášho života a rozširujú naše možnosti, stúpajú aj riziká. Čelíme totiž stále väčším výzvam, viac cestujeme, pracujeme, skúšame nové veci. Preto je veľmi dôležité myslieť na krytie rizík, ktoré nás v živote môžu nečakane obmedziť. Tie najväčšie predstavujú neočakávané a náhle úrazy, choroby a ich následky. Platí pritom, že na kvalitné životné poistenie nie je nikdy priskoro ani neskoro. Počítajte však s tým, že čím v mladšom veku sa poistíte, tým bude vaše poistné lacnejšie.

Chráni vašich najbližších

Rodina a domov znamenajú šťastie a zodpovednosť zároveň. Životné poistenie je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako svojich blízkych zabezpečiť pre prípad, že vy sami sa o nich nebudete môcť starať tak ako teraz. Možno vám život skomplikuje ťažká nehoda či úraz, v dôsledku ktorých príde rodina o váš príjem. Dobre nastavené životné poistenie tak môže rodine zabezpečiť finančné prostriedky potrebné napríklad na splátky hypotekárneho úveru, ktorým ste financovali vaše vysnívané bývanie. Ak by došlo k najhoršiemu, zanecháte im finančnú podporu, ktorá im uľahčí zvládnuť najťažšie obdobie.

Pomôže prekonať ťažké obdobia

Choroby, vrátane tých onkologických, si dnes už nevyberajú ani podľa veku. Základná liečba je síce plne hradená zo zdravotného poistenia, no väčšinou býva veľmi náročná a zdĺhavá, pričom nadštandardné liečenie na Slovensku zdravotné poistenie nepokrýva. Dlhodobá PN ani invalidný dôchodok od štátu tak ani zďaleka nepokryje výdavky spojené s liečbou a stratu príjmu na aký ste zvyknutý. Nehovoriac o tom, že ak ochorie dieťa, často musí jeden z rodičov opustiť zamestnanie, aby sa mohol oň postarať. Výpadok príjmu pomôže vykompenzovať pripoistenie kritických chorôb alebo samostatné pripoistenie onkologických chorôb, pri ktorom vyplácame 100 % poistnej sumy už v momente stanovenia diagnózy. Veľkým benefitom je tiež asistenčná služba ProDoctor, vďaka ktorej môžete konzultovať svoj zdravotný stav, zabezpečiť nadštandardné vyšetrenie a liečbu s viacerými špecialistami. Do poistenia môžete zahrnúť aj deti do 18 rokov.

Má investičný potenciál

Ak vám zostávajú voľné finančné prostriedky, zvážte pravidelné investovanie formou tzv. investičného životného poistenia. Pri tomto type poistenia nejde o „šetrenie“, ale kombináciu krytia spomínaných rizík s investovaním do fondov. Preto je vhodné kombinovať ho s rôznymi pripoisteniami, ktoré zabezpečia krytie rizík vyplývajúcich z vášho životného štýlu. Pri investičnom poistení, tak ako pri väčšine investičných stratégií, je potrebné uvažovať v dlhodobom horizonte, minimálne desať rokov, a zvoliť si dobrú stratégiu. Na začiatok môže byť viac riziková, ku koncu konzervatívnejšia, napríklad ak investovanie spájate so zabezpečením dôchodku. V prípade potreby si môžete na finančné prostriedky siahnuť kedykoľvek.

Prispôsobí sa vám

Dobré životné postenie je produkt, ktorý sa vie dokonale prispôsobiť vašim aktuálnym potrebám. Dôležité je aktualizovať ho v momentoch, kedy sa výrazne mení vaša životná situácia. Napríklad, keď si zakladáte rodinu alebo beriete úver. No aj keby sa váš život dlho vôbec nemenil, nie je dobré na poistku zabudnúť. Ak ste si totiž poistili invaliditu pred 20 rokmi, ceny za pomôcky či náklady na rehabilitáciu boli oveľa nižšie ako sú dnes, takže poistná suma už nemusí vôbec zodpovedať realite. Staršie poistenia tiež napríklad nepočítali s poistením invalidity z choroby alebo onkologických chorôb, čo je dnes veľmi bežná situácia. V ideálnom prípade je preto dobré prehodnotiť výšku poistných súm či krytie rizík každé dva roky.

V dobrom aj v zlom

Poistenie Provital Partner od KOMUNÁLNEJ poisťovne vás podrží vždy, keď to budete vy a vaši milovaní potrebovať. Pomôže v chorobe, pri úrazoch či chirurgických zákrokoch. V prípade trvalých následkov alebo invalidity vylepší rodinný rozpočet a ak by došlo k najhoršiemu, pomôže finančne preklenúť najťažšie obdobie.

Sledujte nás na sociálnych sieťach