Slovník pojmov


Škoda
Spôsobenie morálnej, majetkovej, zdravotnej alebo inej finančnej ujmy. V poistení ide len o prípady, keď škoda zodpovedá dohodnutým alebo inak stanoveným poistným podmienkam. Uvedeným pojmom sa zjednodušene v praxi označuje aj poistná udalosť alebo poistné plnenie.

Špecifické poistné podmienky
Konkrétne poistné podmienky pre určitý poistný druh. Konkretizuje všeobecné poistné podmienky, najmä rôzne výluky z poistenia, spôsob stanovenia poistnej náhrady a podobne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach