Slovník pojmov


GAP – poistenie finančnej straty
Plnenie z havarijného poistenia je limitované iba do výšky všeobecnej (trhovej hodnoty) motorového vozidla, ktorá najmä v prvých 3 rokoch výrazne klesá. Poistenie finančnej straty GAP kryje rozdiel medzi obstarávacou hodnotou (nákupnou cenou) a všeobecnou hodnotou (cena, ktorú malo vozidlo pred poistnou udalosťou), pričom poistná doba môže byt až 5 rokov.

GAP MV
Motorové vozidlo do 3 500 kg vrátane - nové alebo použité (ojazdené) motorové vozidlo, ktorého celková hmotnosť nepresiahne 3 500 kg, s platným technickým preukazom a evidenčným číslom (EČV), podrobne špecifikované v Kúpnej zmluve; vzťahuje sa na neho platné havarijné (kasko) poistenie.

Garančný fond
Je zriadený v súvislosti s demonopolizáciou zákonného poistenia motorových vozidiel. Spravuje ho Slovenská kancelária poistiteľov. Tvoria ho predovšetkým príspevky poistiteľov. Z Garančného fondu sa za presne stanovených podmienok poskytuje plnenie poškodenému za: <ul> <li>škodu na zdraví alebo usmrtenie spôsobenú prevádzkou nezisteného vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, <li>škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti, <li>škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, poistená u poistiteľa, ktorý z dôvodu úpadku nemôže uhradiť vzniknutú škodu, <li>škodu spôsobenú prevádzkou zahraničného vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, poistená hraničným poistením, <li>škodu spôsobenú prevádzkou zahraničného vozidla, ktorého vodičovi nevzniká pri prevádzke vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie.</li></ul>

Garáž
Budova určená na garážovanie (úschovu) motorových vozidiel.

GPS a GP Jack
Elektronické monitorovacie a vyhľadávacie systémy, ktoré pracujú na báze lokalizácie pomocou satelitov.

Sledujte nás na sociálnych sieťach