Tlačové správy

25.05.2017
Ocenenie KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM má ďalších víťazov

Víťazmi druhého ročníka ocenenia KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM sa stali mesto Prešov a mestská časť Banská Bystrica – Fončorda.


11.05.2017
Vinohradníci, pozor! Už len 4 dni môžete žiadať o podporu na poistenie úrody

Na Slovensku máme takmer 11-tisíc malých a stredne veľkých vinohradníkov. Všetci, ktorých vinice pokrývajú plochu minimálne 0, 35 ha, majú do 15. mája možnosť požiadať Pôdohospodársku platobnú agentúr ...


02.05.2017
Najväčšie škody na nehnuteľnostiach spôsobili požiare

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky evidoval za prvý štvrťrok tohto roka 3 506 požiarov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa počet požiarov zvýšil o 1 224 prípadov.


19.04.2017
Voda a elektrina, štatisticky najväčší (ne)priatelia domácností

Najčastejšou príčinou poškodenia nehnuteľností na Slovensku boli v roku 2016 poruchy vodovodných rozvodov a znehodnotenie atmosférickými zrážkami – dažďom, vodou z topiaceho sa snehu alebo ľadu.


27.03.2017
V Kvačanoch hýbu svetom – sú prvými nositeľmi ocenenia Komunita priateľská deťom a m ...

K tomu, aby sa v minulom roku Kvačany stali historicky prvou obcou, ktorá získala ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015, nemalou mierou prispela aj spolupráca samosprávy s tuna ...


Sledujte nás na sociálnych sieťach