Tlačové správy

09.11.2021
Ceny PZP v Komunálnej poisťovni pre rok 2008

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group zachovala pre rok 2008 porovnateľné ceny v jednotlivých kategóriách, ako tomu bolo v roku 2007 pri poskytnutí poistného krytia 20 mil./20 mil. Sk za šk ...


22.07.2019
Bezpečná komunita učí deti predchádzať rizikám

BRATISLAVA 2. júla - Naučiť deti predchádzať rizikám a upovedomiť ich o nebezpečných situáciách je hlavnou úlohou vzdelávacieho projektu Bezpečná komunita. Do programu, ktorý vyhlásila Komunálna poisť ...


22.07.2019
Komunálna poisťovňa a.s. prehlbuje spoluprácu s DEXIA bankou Slovensko, a.s.

Komunálna poisťovňa a.s., a Dexia banka Slovensko, a.s., sa stali obchodnými partnermi na základe zmluvy o spolupráci, uzatvorenej v januári 2004. Partnerstvo obidvoch inštitúcií je podporené nielen h ...


22.07.2019
Komunálna poisťovňa dosiahla v roku 2004 prudký nárast predpísaného poistného

Hrubé predpísané poistné Komunálnej poisťovne a.s. dosiahlo k 31.12.2004 spolu za všetky druhy poistenia rekordnú výšku 1137439000. V tomto objeme zaznamenala poisťovňa dynamický medziročný nárast o ...


22.07.2019
Komunálna poisťovňa boduje

Začiatok novembra je pre špičku hospodárskej sféry na Slovensku očakávaný termín - týždenník TREND zverejňuje rebríčky najúspešnejších spoločností podľa rôznych kritérií.


Sledujte nás na sociálnych sieťach